Erfpachttaxaties

Amsterdam heeft sinds het einde van de 19e eeuw een erfpachtstelsel waarbij gronden worden uitgegeven in (in het algemeen) voortdurende erfpacht.

Aan het einde van ene erfpachtperiode van in het algemeen 50 of 75 jaar loopt de erfpacht door maar wordt het canon herzien.

Je kunt het canon zien als een soort rentevergoeding aan de eigenaar van de grond gebaseerd op de grondwaarde.

In het verleden werd het canon aan het begin van de periode vastgesteld en gold voor de gehele canonperiode van 50 of 75 jaar.

Vanaf medio de 60-er jaren is gekozen voor een periodieke aanpassing van de jaarcanons aan de inflatie.

De gemeente Amsterdam heeft in de loop der jaren de voorwaarden steeds aangepast aan de maatschappelijke en economische ontwikkelingen.

Zo werd vanaf eind 60-er jaren ook afkoop (=vooruitbetaling) ook mogelijk voor in het algemeen 50 jaar.

Wat kan Amstelstede voor uw erfpacht in Amsterdam betekenen?

Aan het einde van een canonperiode moet de gemeente komen met een voorstel voor de komende periode.

Dit nieuwe canon wordt vastgesteld door de gemeente.

Het kan zijn dat u vragen heeft over de hoogte van het nieuwe canon of de wijze van berekenen.

Wij zijn aangesloten bij de Gemeentelijke erfpachtkamer maar mogen ook als u het niet eens bent met het nieuwe canonvoorstel een erfpachttaxatie voor u opstellen. Dit gebeurt door 3 taxateurs.

Wij kennen de gemeente en weten waaraan een goede erfpachttaxatie moet voldoen. Verder hebben wij veel kennis van het gemeentelijke erfpachtstelsel.

Door de vele varianten en het feit dat het soms over meerdere woningen gaat (bloksgewijze herziening).

Daarom krijgt u in alle gevallen een maatwerk offerte van ons aangeboden omdat er drie taxateurs bij zijn betrokken.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten, of heeft u een vraag? Vul dan het contactformulier in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

home afbeelding 2

Soorten taxaties

De wereld om ons heen is in een constante verandering, het is goed om alert te blijven en daar als ondernemer op in te spelen. Ook voor taxeren van uw bedrijf is dit het geval.

Lees meer
grachten Amsterdam

Waar taxeren wij?

In het algemeen taxeren wij in een straal van 30 kilometer (hemelsbreed) van ons kantoor in Amstelveen. Wij hebben dan ook veel kennis van de regio Groot-Amsterdam. In overleg taxeren wij ook buiten dit gebied.

Lees meer
home afbeelding 3

Taxatietarieven

BOG taxatie algemeen vanaf € 825,00 (€ 998,25 inclusief BTW), inclusief standaardleges en-kosten* en exclusief BTW.

Kosten zijn afhankelijk van het soort object, bestemming, grootte en ligging.
Taxatie ten behoeve van uw financiering.

Lees meer
home afbeelding 4

Vraag taxatie aan

Wilt u graag een taxatie aanvragen? Bel naar 020 45 35 029 of mail naar info@amstelstede.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lees meer