Amstelstede Makelaardij is aangesloten bij het Taxatiemanagementinstituut (TMI):

Dit is van belang voor de taxatie van bedrijfsmatig vastgoed (winkels. kantoren en bedrijfsruimtes).

Het Taxatie Management Instituut, afgekort TMI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut voor bedrijfspand taxaties dat geldt als waarborg voor uniformiteit en kwaliteit voor taxateurs. Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij het TMI terecht voor transparante informatie over de waarde van bedrijfspanden. TMI staat alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode. Als keurmerk ondersteunt het TMI objectieve en betrouwbare bedrijfspand taxaties. Het TMI heeft een eigen rapportagemodule waarin wij onze taxaties uitwerken en volgens de overeengekomen richtlijnen documenteren.

Tevens kunnen wij in TMI taxatierapporten opstellen voor commercieel verhuurde woningcomplexen of individuele woningen in verhuurde staat.

Taxatiemanagementinstituut:

Een taxatie die gemaakt is met het Taxatie Management Systeem biedt opdrachtgevers de garantie dat deze voldoet aan de hoogste kwaliteitstandaards in de markt én dat deze onderbouwd is. Het gebruik van de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed© en het Taxatie Management Systeem maakt commercieel vastgoedtaxaties inzichtelijk, vergelijkbaar en kwalitatief toetsbaar. Een initiatief door en voor taxatieprofessionals uit de commercieel vastgoedbranche om te gaan werken vanuit dezelfde uitgangspunten.

Uiteraard voldoen deze rapporten aan de eisen van het NRVT en het EVS.

Wat houdt TMS in?

Het Taxatie Management Systeem is een taxatiesysteem voor taxatieprofessionals in de commercieel vastgoedbranche. Het systeem werkt met de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed©, die gebaseerd is op reeds bestaande theoretische en praktische normen. Het systeem is daarmee EVS Blue book en EVS proof. Het Taxatie Management Systeem bevat twee elementen: een rekenmodel en een modeltaxatierapport.

Om de kwaliteit van taxaties te borgen worden alle taxateurs periodiek inhoudelijk gecontroleerd op opgemaakte rapporten en waar nodig bijgestuurd.

Rekenmodule:

De rekenmodule voorziet in de waardebepaling van commercieel vastgoed inclusief onderbouwing en heeft zijn inhoudelijke basis in de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed. Bij NVM taxateurs is het systeem gekoppeld aan de NVM referentiedatabase.

Contact

Bent u geïnteresseerd in een van onze diensten, of heeft u een vraag? Vul dan het contactformulier en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt ons ook bereiken middels het schrijven van een e-mail: info@amstelstede.nl en of te bellen naar telefoonnummer: 020 45 35 029.

Vraag uw taxatie aan

  Alle velden die zijn gearceerd met * dienen verplicht te worden ingevuld

  Naam*

  Bedrijfsnaam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats*

  Telefoon*

  E-mailadres*

  Soort Taxatie*

  Adres te taxeren object

  Postcode te taxeren object

  Plaats te taxeren object

  Aankoopprijs in euro

  Aanvullende berichtgeving