Verder over taxaties en privacy

BOG taxatie, hiervoor spreken wij van te voren een tarief af dat afhankelijk is van het soort object, de grootte en de ligging.

Het minimumtarief voor een BOG taxatierapport is € 1500,00* voor bedrijfsruimtes, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Het minimumtarief voor een BOG taxatierapport € 1.750,00* voor kantoorruimte, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Het minimumtarief voor een BOG taxatierapport € 2.000,00* voor winkelruimte, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Voor objecten met een geschatte marktwaarde waarde van meer dan € 1.500.000 geldt een maatwerktarief.

Boerderijen en overige agrarische objecten worden niet door ons getaxeerd.

Exploitatiegebonden vastgoed wordt niet door ons getaxeerd.

Objecten met een marktwaarde boven € 6.000.000 taxeren wij niet, dit valt onder de kamer Grootzakelijk vastgoed van het NRVT.

Duurzaamheid:

Vanaf 17 februari 2024 geldt voor taxatierapporten de verplichte toepassing van de duurzaamheidsparagraaf DUPA 2.0. Hierbij moeten ongeveer 80 relevante punten worden vermeld ten aanzien van duurzaamheid. Ook over de impact van te nemen duurzaamheidsmaatregelen en de gevolgen daarvan op de marktwaarde, eigenaar en gebruiker.Ook van de zijde van de opdrachtgever wordt hiervoor extra input gevraagd.

De kosten voor het toepassen van de DUPA 2.0 worden per 17 februari 2024 separaat doorgerekend in het taxatietarief.

Privacy, gegevensverwerking en gegevensopslag.

Wwft

Taxateurs vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar www.fiu-nederland.nl

Wbp

Het taxatiebedrijf wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het taxatiebedrijf en het eventuele validatie- instituut (NWWI en Taxateursunie bij woonruimte) en het Taxatiemanagement instituut (TMI bij commercieel vastgoed) worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e- mailadres.

Tevens gegevens uit het Kadaster en eventueel Kamer van Koophandel (openbare registers) en uit koopovereenkomsten.

en dat de gegevens omtrent het vastgoedobject inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Ten behoeve van onze boekhouding worden tevens de rekeningnummers van opdrachtgevers vastgelegd ten behoeve van de debiteurenadministratie.
Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring die op hun websites zijn te vinden afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens.
Tevens hebben zij een melding hiervan gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

NVM

Ons kantoor is aangesloten bij de NVM.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor een aantal van deze gegevens.

De contactgegevens zijn:

NVM

KvK 30102683

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

De (NVM) privacyverklaring van Amstelstede Makelaardij BV is op verzoek beschikbaar, u kunt deze aanvragen via info@amstelstede.nl .NRVT

Als taxateur zijn wij aangesloten bij het NRVT, in het kader van toezicht op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en kamerreglementen van NRVT (“Doorlopend Toezicht”) kunnen taxatiedossiers door het NRVT worden geraadpleegd.

Dit geldt tevens voor eventuele klacht- en tuchtrechtprocedures.

Herbouwwaarde taxaties:

Wij verzorgen geen taxaties meer uit ten behoeve van herbouwwaarde voor bedrijfsobjecten.

Overige taxaties:

Wij verzorgen ook taxaties ten behoeve van bedrijfsoverdracht, taxaties ten behoeve van minnelijke waardering, fiscus, veiling. Verder erfpachttaxaties.

Woningtaxaties:

Wij hebben een zeer grote ervaring in het taxeren van woningen en appartementen, klik hier voor onze taxatiewebsite wonen.

Overig ten aanzien van taxaties:

Geveltaxaties worden niet door ons uitgevoerd aangezien wij het object geheel moeten kunnen inspecteren om een gefundeerde waardering te kunnen uitvoeren. Boerderijen en agrarisch onroerend goed worden niet door ons getaxeerd. Wij werken onder de algemene voorwaarden van de NVM. Wij zijn ten alle tijde bevoegd acties te beëindigen of te starten en prijzen of aanbiedingen te wijzigen. Type- en drukfouten voorbehouden. Daarnaast werken wij conform de aanbevelingen van het PTA (Platform Taxateurs en Accountants) voor zover deze binnen het kader van de betreffende taxatie relevant zijn.

Klik hier om een taxatieopdracht te geven.

* aanvraag milieu gegevens en opvragen van aktes bij het Kadaster worden apart in rekening gebracht.

Grachten van Amsterdam

Soorten taxaties

De onroerend goed wereld is altijd in beweging. Als ondernemer kan de altijd veranderende wet- en regelgeving omtrent het verkrijgen van subsidie voor uw bedrijfstaxatie in uw voordeel zijn.

Onze taxateurs zijn hier alert op en zorgen er dan ook voor u iedere subsidiemogelijkheid bemachtigd.

Grachten van Amsterdam

Waar taxeren wij?

In het algemeen taxeren voor bedrijfsmatig vastgoed wij in een straal van 30 circa kilometer van ons kantoor in Amstelveen.

Wij hebben dan ook veel kennis van onroerend goed in de regio Groot-Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer. In overleg taxeren wij ook buiten deze regio.

Grachten van Amsterdam

Taxatietarieven

Onze algemene BOG taxatie prijzen starten vanaf € 1.500,00 excl. BTW (€ 1.815,00 incl. BTW). Dit is incl. de standaard leges en -kosten.

De daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van het soort object, bestemming, grootte en ligging. U ontvangt dan ook altijd eerst een offerte op maat.

Grachten van Amsterdam

Vraag taxatie aan

Wilt u graag een bedrijfstaxatie aanvragen ten behoeve van een financiering of wenst u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Onze taxateurs staan u graag te woord.

Bel naar 020 45 35 029 of mail naar info@amstelstede.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!