Verder over taxaties en privacy

BOG taxatie, hiervoor spreken wij van te voren een tarief af dat afhankelijk is van het soort object, de grootte en de ligging.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport is € 900,00* voor bedrijfsruimtes, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport € 1.050,00* voor kantoorruimte, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Het minimumtarief  voor een BOG taxatierapport € 1.250,00* voor winkelruimte, exclusief 21% BTW afhankelijk van het te taxeren object.

Voor objecten met een waarde van meer dan € 1.500.000 geldt een maatwerktarief.

Boerderijen en overige agrarische objecten worden niet door ons getaxeerd.

Objecten met een marktwaarde boven € 6.000.000 taxeren wij niet.

Privacy, gegevensverwerking en gegevensopslag.

Wwft

Taxateurs vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar www.fiu-nederland.nl

Wbp

Het taxatiebedrijf wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het taxatiebedrijf en het eventuele validatie- instituut (NWWI en Taxateursunie bij woonruimte) en het Taxatiemanagement instituut (TMI bij commercieel vastgoed) worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e- mailadres.

Tevens gegevens uit het Kadaster en eventueel Kamer van Koophandel (openbare registers) en uit koopovereenkomsten.

en dat de gegevens omtrent het vastgoedobject inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Ten behoeve van onze boekhouding worden tevens de rekeningnummers van opdrachtgevers vastgelegd ten behoeve van de debiteurenadministratie.
Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring die op hun websites zijn te vinden afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens.
Tevens hebben zij een melding hiervan gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

NVM

Ons kantoor is aangesloten bij de NVM.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor een aantal van deze gegevens.

De contactgegevens zijn:

NVM

KvK 30102683

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

De (NVM) privacyverklaring van Amstelstede Makelaardij BV is op verzoek beschikbaar, u kunt deze aanvragen via info@amstelstede.nl

NRVT

Als taxateur zijn wij aangesloten bij het NRVT, in het kader van toezicht op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en kamerreglementen van NRVT (“Doorlopend Toezicht”) kunnen taxatiedossiers door het NRVT worden geraadpleegd.

Dit geldt tevens voor eventuele klacht- en tuchtrechtprocedures.

Herbouwwaarde taxaties:

Wij verzorgen ook taxaties ten behoeve van herbouwwaarde voor bedrijfsobjecten. U heeft dit nodig voor opstalverzekering (Art. 7:960 BW) .Het tarief wordt afhankelijk van het object vastgesteld.

Overige taxaties:

Wij verzorgen ook taxaties ten behoeve van bedrijfsoverdracht, taxaties ten behoeve van minnelijke waardering, fiscus, veiling. Verder erfpachttaxaties.

Woningtaxaties:

Wij hebben een zeer grote ervaring in het taxeren van woningen en appartementen, klik hier voor onze taxatiewebsite wonen.

Overig ten aanzien van taxaties:

Geveltaxaties worden niet door ons uitgevoerd aangezien wij het object geheel moeten kunnen inspecteren om een gefundeerde waardering te kunnen uitvoeren.Boerderijen en agrarisch onroerend goed worden niet door ons getaxeerd.Wij werken onder de algemene voorwaarden van de NVM. Wij zijn ten alle tijde bevoegd acties te beeindigen of te starten en prijzen of aanbiedingen te wijzigen. Type- en drukfouten voorbehouden. Daarnaast werken wij conform de aanbevelingen van het PTA (Platform Taxateurs en Accountants) voor zover deze binnen het kader van de betreffende taxatie relevant zijn.

Klik hier om een taxatieopdracht te geven.

* aanvraag milieugegevens en opvragen van aktes bij het Kadaster worden apart in rekening gebracht.

 

home afbeelding 2

Soorten taxaties

De wereld om ons heen is in een constante verandering, het is goed om alert te blijven en daar als ondernemer op in te spelen. Ook voor taxeren van uw bedrijf is dit het geval.

Lees meer
grachten Amsterdam

Waar taxeren wij?

In het algemeen taxeren wij in een straal van 20 kilometer van ons kantoor in Amstelveen. Wij hebben dan ook veel kennis van de regio Groot-Amsterdam.

Lees meer
home afbeelding 3

Taxatietarieven

BOG taxatie algemeen vanaf € 825,00 (€ 998,25  inclusief BTW), inclusief standaardleges en-kosten* en exclusief BTW.
Taxatie ten behoeve van uw financiering.

Lees meer
home afbeelding 4

Vraag taxatie aan

Wilt u graag een taxatie aanvragen? Bel naar 020 45 35 029 of mail naar info@amstelstede.nl en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Lees meer